Lakshøjs hjemmeside

Forside | Nyheder | Vejret | Indkøb | Programmørhjørnet | Sommerhuse | Dato | Blandet

Ugedagsberegning

For at beregne en ugedag i årene 2000-2099 gøres følgende for fx: 13 juli 2004

Tag de to sidste cifre i årstallet og læg en fjerdedel til (04 + 1 = 5)

Tag koden for måneden og læg til årstallet

6 = Januar
2 = Februar
2 = Marts
5 = April
0 = Maj
3 = Juni
5 = Juli
1 = August
4 = September
6 = Oktober
2 = November
4 = December

Tag dagens nummer (13)

Læg tallene sammen (5 + 5 + 13 = 23)

Træk 7 fra tallet indtil du har et tal mellem 1 og 7 (23 - 7 - 7 - 7 = 2)

Dette nummer giver ugedagen (1 = mandag, 2 = tirsdag, osv.) dvs tirsdag i dette tilfælde

Bemærk at når man lægger en fjerdedel til de to sidste cifre i årstallet rundes ned

Skudår: Træk 1 fra tallet, hvis datoen ligger i januar eller februar

Hvis man undervejs får et negativt tal i udregningerne lægges 7 til indtil det bliver positivt

Andre århundreder:
1700-tallet, læg 5 til
1800-tallet, læg 3 til
1900-tallet, læg 1 til
2100-tallet, træk 2 fra
2200-tallet, træk 4 fra

Skudår er de år hvor de to sidste cifre i årsdallet er deleligt med 4
Årstal delelige med 100 er dog ikke skudår
Årstal delelige med 400 er dog alligevel skudår

Ved udregning af årstal kan man udnytte at kalenderen gentager sig selv efter 28 år, dvs man kan evt trække 28, 56 eller 84 år fra årstallet inden man begynder udregningen af fjerdedelen.

Fx kan man ved 1996 trække 84 fra de 96 og hermed have tallet 12 (kalenderen i 1912 var magen til 1996-kalenderen), som er noget nemmere at lægge en fjerdedel til.

Man kan evt huske det udregnede årstal for indeværende år + næste år, så kan man meget hurtigt regne "nutidige" ugedage ud.
Fx regnes 2008 om til 08 + 2 = 10 fratræk 7 og årstallets "bidrag" for 2008 er lig 3.
Fx regnes 2009 om til 09 + 2,25 = 11, fratræk 7 og årstallets "bidrag" for 2009 er lig 4.

Eksempler:

20. december 1967 udregnes således:
67 - 56 = 11 (træk 56 (2*28) fra for at få et lettere årstal at regne på)
11 + 2 = 13 (læg en fjerdedel af 11 til (nedrundet))
13 + 4 = 17 (læg decembers nummer til)
17 + 20 = 37 (læg dagens nummer til)
37 + 1 = 38 (læg 1 til fordi det er 1900-tallet)
38 - 35 = 3 (træk et multiplum af 7 fra (5*7) indtil du får et tal mellem 1 og 7)
Dagnummer bliver 3, dvs 20. december 1967 var en onsdag.